شرکت ارتباطات هوشمند مدرس

با اتکا به فناوری پیشرفته خود، اولین ارائه دهنده خدمات رایانش ابری در ایران می باشد؛ شما می توانید ضمن استفاده از سرور های اختصاصی و ســـرور های مجازی، از اولـین کاربـران ایـرانی خدمات ابری باشید و از مشاوره رایـگان برای دریافت بهترین خدمات استفاده کنید

۱
icon
طرح مسئله

مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستید

۲
icon
ارائه راهکار

بررسی مشکلات و یافتن بهترین شیوه حل مسئله

۳
icon
عملیاتی کردن راهکار

پیاده سازی راهکار و پیگیری آن تا رسیدن به موفقیت

زمینه های فالیت

خدمات مکان محور

اطلاع رسانی کسب و کار ها و خدمت دهی به کاربران بر مبنای موقعیت مکانی آنها

خدمات واقعیت افزوده

افزودن گرافیک، صدا و بازخورد های لرزشی به دنیای واقعی و به کارگیری آن در خدمات الکترونیک و تبلیغات هوشمند

اینترنت اشیا(IOT)

هوشمند سازی ابزارها در خانه و اماکن صنعتی

امنیت اطلاعات

آزمون نفوذپذری، مشاوره و استقرار استانداردهای امنیت و فناوری اطلاعات

برنامه نویسی سفارشی

مشاوره و ارائه راهکار های تخصصی تحت وب، طراحی و توسعه نرم افزار و سامانه های سفارشی تحت وب

مشاوره مبنتی بر فن آوری اطلاعات

ارائه داده ها و اطلاعاتی پیرامون خواسته ها و نیازهای یک سازمان یا کسب و کار و همچنین ارائه راهکارهای کاربردی و ساده برای پاسخ آنها